Websitestrategie

Je kunt geen problemen oplossen als je ze niet begrijpt. Daarom is het belangrijk dat de vinger op de zere plek gelegd wordt. Het is belangrijk dat de hoofdzaken en bijzaken van elkaar gescheiden worden. Dan pas kan er concreet bepaald worden welke stappen er genomen moeten worden.

Een websitestrategie voor je team

Ook voor je team is een duidelijke strategie belangrijk. Zeker wanneer er meer mensen in je team belang hebben bij de nieuwe website. In onze strategische sessie worden alle neuzen dezelfde kant opgezet. Het zorgt ervoor dat we later in het proces dezelfde doelen voor ogen hebben.

De definitie van succes

Uiteindelijk willen we een succes maken van een nieuwe website. Daarom is het belangrijk dat we helder hebben wat we willen bereiken met de website. Door doelen te stellen kunnen we het succes van de website meetbaar maken. Zo kunnen we doelgericht de beste website voor jouw bedrijf maken.

Startblokken - MKB Result

Content strategie

Content is een breed begrip. Het bestaat uit alle elementen op je website die een boodschap overbrengen. Denk bijvoorbeeld aan ontwerp, teksten, afbeeldingen en animaties. Uiteindelijk brengt alles wat je ziet een bepaalde boodschap over. Daarom is het cruciaal dat we de juiste content laten zien. In de contentstrategie bepalen we welke boodschap we willen overbrengen.

SEO Content - MKB Result

Visuele richting

Naast het stellen van doelen en het maken van een contentstrategie, werken we ook de look & feel van je website uit. Samen bepalen we welke stijl het beste werkt voor de doelstellingen van jouw website. Daarbij houden we uiteraard vast aan het merk van je bedrijf.